Sunday, April 8, 2012

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดกิจกรรม หารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศิริวัฒน์ลุยช่วยผู้ประกอบการเจ้าของลิขสิทธิ์ สั่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดกิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตสุดยอดแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์ หวังดึงกลุ่มแฟนเพลงแนวใหม่เข้าร่วมงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม