Tuesday, April 3, 2012

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดแถลงข่าวเปิดตัว กลุ่มจิตอาสาบริจาคทักษะกับการผสานพลังพัฒนาเว็บไซต์สถานีสร้างสุข

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว กลุ่มจิตอาสาบริจาคทักษะกับการผสานพลังพัฒนาเว็บไซต์สถานีสร้างสุข ปลดแอกความเครียดให้คนไทยหลังน้ำลด โดย กรมสุขภาพจิต, สสส., We Voice และ กลุ่มครีเอทีฟรวมการเฉพาะกิจ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม