Thursday, April 19, 2012

รถเลี่ยงภาษี ทำอ่วม สร้างความเสียหายถ้วนหน้า

จากผลการศึกษาจัดทำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผย ตลาดรถเลี่ยงภาษี สร้างความเสียหายมหาศาลต่อผู้บริโภค ภาครัฐ อุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้จำหน่าย อีกทั้ง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม