Saturday, April 14, 2012

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช

กำหนดวันจัดงาน? 26 ม.ค. 2555 - 4 ก.พ. 2555
สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสนามบินเก่า อ.เมือง จ.เชียงราย

กิจกรรม
นิทรรศการส่วนราชการ / เอกชนการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชมกิจกรรมบนเวที และมหรสพต่างๆ
ททท. สำนักงานเชียงราย (เชียงราย พะเยา)โทร. +66 5371 7433, +66 5374 4674 -  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม