Monday, April 2, 2012

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว โครงการประภาคารปลาการท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว โครงการประภาคารปลาการท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 15.30  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม