Saturday, April 21, 2012

AIS จัดงาน organization Forum 2011 หัวข้อเรื่อง "Quality DNAs สู่ความสำเร็จ"

AIS จัดงาน ไทยช่วยไทย ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Quality DNAs สู่ความสำเร็จ" ดำเนินกิจกรรมโดยร่วมกับ หอการค้าไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ที่ โรงภาพยนตร์ ที่ 6 ชั้น 6 สยามพารากอน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม