Thursday, April 5, 2012

AGEมั่นใจผู้ถือหุ้นแห่แปลงสิทธิ AGE - W1 ครั้งที่สองคึกคัก เหตุราคาสุดพิเศษไม่ถึงหนึ่งบาท

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าการขอใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเอเชีย กรีนฯ ครั้งที่ 1 หรือ AGE-W1 ซึ่งมีกำหนดเปิดจองให้ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 2 ในวันที่ 23-29 ธันวาคม 2554 และวันใช้สิทธิวันที่ 30  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม