Friday, April 6, 2012

ภาพข่าว: ไทยเบฟ มอบ 500,000 บาท เทิดพระเกียรติครบรอบ 84 พรรษา

ไทยเบฟ มอบ 500,000 บาท เทิดพระเกียรติครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
คุณพลภัทร สุวรรณศร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม