Saturday, April 14, 2012

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ชวนร่วมมอบมุ้งกันยุง เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2555

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ขอเชิญร่วมบริจาคมุ้งกันยุง หรือเงินสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่ประสบอุทกภัยจากภัยน้ำท่วมให้ห่างไกลจากมหันตภัยโรคร้ายที่มากับยุงหลังน้ำลด พร้อมกับมอบให้กับเด็กๆผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม