Monday, April 9, 2012

ภาพข่าว: ธอส. มอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทควันโดทีมชาติไทย งวดที่ 4 ประจำปี 2554

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนการพัฒนากีฬาเทควันโด ทีมชาติไทย งวดที่ 4 ประจำปี 2554 ให้แก่สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามโครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม