Thursday, April 12, 2012

แถลงข่าวแผนงานปี 2555 และแนะนำประธานกรรมการบริหาร บลจ. กสิกรไทย (12 ม.ค. 55)

บลจ. กสิกรไทย แถลงข่าวแผนงาน บลจ. กสิกรไทย ปี 2555 ในวันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารธนาคารกสิกรไทย พหลโยธิน โดยมีกำหนดการดังนี้ 10.30 11.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 11.00 - 11.40 น. แนะนำ คุณอำพล โพธิ์โลหะกุล ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม