Thursday, April 12, 2012

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ อาชีวะ เอ็กซ์โป 2012

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำระดับประเทศ ในการจัดงาน อาชีวะ เอ็กซ์โป 2012 ภายใต้แนวคิด คนพันธุ์อา ต้นกล้าอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ทั้งด้านเคมี ก่อสร้าง, เครื่องกล, เครื่องยนต์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม