Thursday, April 19, 2012

ฟรอสต์ฯ เผยเทรนด์โทรคมนาคมปีมังกรทอง (ตอนที่ 1)

มร.มาร์ค ไอนสไตน์ market Manager บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน องค์กรให้คำปรึกษาและวิจัยระดับโลก เปิดเผยถึงเทรนด์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2555  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม