Thursday, April 12, 2012

ควรสถาพรแปลงวอร์แรนต์เฉียด 150 ล้าน

หลังจากบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยผลขอใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเอเชีย กรีนฯ ครั้งที่ 1 หรือ AGE-W1 เป็นหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น มีผู้มาขอใช้สิทธิกว่า 110 ราย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม