Monday, April 2, 2012

เปิด สวนน้ำบาดาล ตระการตา อลังการแสง สี เสียง และชุดการแสดง ผงาดติดโผ 1 ใน 20 สวนที่ควรชม ในงานพืชสวนโลก 2554

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิด สวนน้ำบาดาลตามโครงการจัดสวนนิทรรศการทรัพยากรน้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักบริหารงานการบริหารจัดการงานมหกรรม พืชสวนโลกประกาศให้เป็น 1 ใน 20  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม