Saturday, March 24, 2012

วว. วท. ร่วมกับ COLLAGEN จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในน้ำทะเลลึก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ บริษัท COLLAGEN จำกัด ลงนามความร่วมมือในการศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์จากสารสำคัญในน้ำทะเลลึก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางเภสัชวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และด้านการเกษตร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม