Wednesday, March 21, 2012

โรงเรียนสังกัด กทม. จัดสอนชดเชยแก่นักเรียนเริ่มตั้งแต่วันเปิดเรียน

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้กำหนดแนวทางการจัด การเรียนการสอนชดเชยแก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาอุทกภัยส่งผลให้ต้องเปิดภาคเรียนล่าช้ากว่ากำหนด โดยกำหนดจัดสอนชดเชย รวม 12 สัปดาห์ แก่โรงเรียน 345 แห่ง ในพื้นที่ 40 เขต ที่เปิดเรียนในวันที่ 6  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม