Thursday, March 22, 2012

กรมควบคุมโรคเตือนภัยหนาว

กรมควบคุมโรคเตือนภัยหนาว โดย รู้เตรียม สิ่งควรเตรียม ได้แก่เตรียมเสื้อผ้าและเตรียมผ้าห่มกันหนาวให้เพียงพอ เตรียมยาของกลุ่มเสี่ยงหรือโรคเรื้อรัง ของใช้ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัยและเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม