Wednesday, March 21, 2012

ภาพข่าว: รับมอบรถโยก

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานโครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร พร้อมทั้งรับมอบรถโยก รถเข็นให้แก่คนพิการผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,100 คัน จากนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณลานพระราชวังดุสิต (ฝั่งพระที่นั่งอนันตสมาคม)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม