Wednesday, March 21, 2012

ภาพข่าว: กระทรวงพลังงาน ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีข้าราชการกระทรวงพลังงาน กว่า 500 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม