Wednesday, March 21, 2012

ภาพข่าว: ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

นายปรีชาญ เดชศรี (ซ้ายสุด) และนายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยพนักงาน สสวท. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม