Wednesday, March 21, 2012

ปภ.รายงานความคืบหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000 บาท

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย 5,000 บาท ในส่วนของต่างจังหวัด 62 จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว 311,382 ครัวเรือน ซึ่งได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย พร้อมเร่งรัดให้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม