Saturday, March 24, 2012

ปภ.รายงานความคืบหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000 บาท ณ วันที่ 6 ธ.ค.54

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย 5,000 บาท ในส่วนของต่างจังหวัด 62 จังหวัดจัดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินแล้ว 383,128 ครัวเรือน ซึ่งได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย พร้อมเร่งรัดให้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม