Monday, March 26, 2012

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) HYDRO

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) HYDRO ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 9:00 - 10:20 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก ตามกำหนดการดังนี้09:10  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม