Monday, March 26, 2012

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO

บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ผู้นำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบริหารจัดการงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบผลิตน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือระบบรีไซเคิล ระบบกำจัดขยะ และการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเนื่องในโอกาส  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม