Saturday, March 24, 2012

ภาพข่าว: รมว.คลังแถลงข่าวการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการฟื้นฟูและเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของประเทศว่ายังสามารถก้าวหน้าต่อไป ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม