Thursday, March 15, 2012

ภาพข่าว: ซี.เอ.พี.พี. สัมมนา ตัวแทนจำหน่าย

ดร.นำกฤติ จีรพุทธิรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ.พี.พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสมุนไพรตะวันออก แคปปร้า ให้ความรู้กับตัวตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับผลวิจัยสมุนไพรต่อการเพิ่มประสิทธิภาพาทางเพศ โดยมี นายแพทย์สรรชัย วิโรจน์แสงทอง ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม