Friday, March 16, 2012

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดประชุมระดมสมองเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ขอเชิญทำข่าว การประชุมระดมสมองเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายภายใต้โครงการวิจัย การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจะมีการนำเสนอบทวิเคราะห์จากนักรัฐศาสตร์และมุมมองจากผู้เกี่ยวข้อง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม