Tuesday, March 20, 2012

รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

รมช.คลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น.ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง(9.45 น. พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวานราชสักการะ ร.5 ณ หน้าห้องประชุม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม