Tuesday, March 20, 2012

เลขาธิการ คปภ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วมปี 2554

เลขาธิการ คปภ. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการบูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วมปี 2554 และแถลงข่าวโครงการประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง 205-206 สำนักงาน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม