Friday, March 16, 2012

ราชภัฏธนบุรี มอบไข่ไก่ น้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนวัดม่วง

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ผศ.ทองเจือ เขียดทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นาวาตรีสมชาย หอมขำ ผู้ช่วยอธิการบดีและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้นำไข่ไก่ น้ำดื่มธะนะบุรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม