Monday, March 19, 2012

คลองสามวาจัดโครงการ๕ ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เปิดเผยว่า สำนักงานเขตร่วมกับ จังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการ ๕ ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-พรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม