Monday, March 19, 2012

ระดมเครื่องสูบน้ำภาคเอกชนเดินหน้ากู้พื้นที่น้ำท่วม คาดใช้เวลา 2 สัปดาห์น้ำแห้ง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวความร่วมมือกับภาคเอกชนในการกู้พื้นที่น้ำท่วมขังภายในชุมชนและหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานภาคเอกชน 8 บริษัท จำนวน 36 เครื่อง สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม