Monday, March 19, 2012

กรมธนารักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผลิตอ๊อกซิเจน สนับสนุนที่ราชพัสดุสร้างสวนสาธารณะทั่วประเทศเกือบ 1,600 แห่ง

กรมธนารักษ์จัดหาที่ดินราชพัสดุ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เพื่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้ประชาชนได้มีพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งผลิตอ๊อกซิเจนสร้างความเข้มแข็งให้ปอด รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมในชุมชน ซึ่งดำเนินไปแล้วทุกจังหวัด ทั่วประเทศประมาณ 1,600  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม