Tuesday, March 20, 2012

ข้อเสนอพิเศษที่ แชงกรี-ลา เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เพียง 1,962 บาทถ้วนต่อวัน

ข้อเสนอพิเศษเพียงวันละ 1,962 บาท สำหรับคนไทยและผู้พำนักอาศัยในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ แชงกรี-ลา เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โรงแรมแชงกรี-ลา ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม