Thursday, March 15, 2012

ขยายเวลาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ถึง 13 ม.ค.55

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กทม.ได้ขยายเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายใหม่ เดือนละ 500 บาท ประจำปีงบประมาณ 2556 จากเดิมหมดเขตเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 พ.ย.54 เลื่อนเป็น 13 ม.ค.55 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม