Tuesday, March 27, 2012

นิทรรศการครั้งที่ 100 เฉลิมฉลองเชียงราย 750 ปี โดย 29 ศิลปินเชียงราย

เชียงราย, จังหวัดเหนือสุดในประเทศไทย เมืองเก่าที่จะมีอายุครบ 750 ปี ในปี 2555 เชียงรายมีประวัติศาสตร์ผ่านยุคสมัยมายาวนาน เคยรุ่งเรือง เคยร้างลาผู้คน ผ่านเรื่องราวมากมายในรากเหง้าวัฒนธรรมที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นฉากหลังของความสงบร่มเย็น มีหมอกหนาว มีข้าวปลาอาหารอันอุดม จากดินแดนอันไกลโพ้น 100  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม