Thursday, March 15, 2012

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนคนไทยร่วมใจ ฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือน 1 – 5 ธ.ค. 54 ถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมจัดโครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม