Thursday, March 15, 2012

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ โครงการ ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ที่ประสบอุทกภัย (F 11)

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ โครงการ
ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ที่ประสบอุทกภัย (F 11) กับสถาบันการเงิน 15 แห่ง พร้อมกันนี้ ได้รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยให้กับกระทรวงการคลังจำนวนทั้งสิ้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม