Friday, March 23, 2012

ภาพข่าว: ธนาคารเกียรตินาคิน มอบรางวัล Share notion สุด Smart กับเงินฝาก KK Smart Savings

นายสาธิต บวรสันติสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธนบดีธนกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรม Share notion สุด Smart กับเงินฝาก KK Smart Savings สำหรับลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคินและบุคคลทั่วไปที่ร่วมแบ่งปันแนวคิดในการจัดการเงินออมของตัวเองอย่างชาญฉลาด  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม