Tuesday, March 27, 2012

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50, SET100 และดัชนี SETHD เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2555

นางเกศรา มัญชุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือกหลักทรัพย์ชุดใหม่ สำหรับการคำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 และดัชนี SET High Dividend 30 Index (SETHD) ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม