Friday, March 23, 2012

โรงแรมแรมแบรนดท์ร่วมสนับสนุนงาน Save Our PlaInternet 5

โรงแรมแรมแบรนดท์ , 6 ธันวาคม 2554 โรงแรมแรมแบรนดท์ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดงาน Save Our PlaWeb : น้ำ อากาศ ดิน โดยมีนิตยสาร อาเซี่ยน อัฟแฟร์ (AseanAffairs) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร BMA (Bangkok Metropolitan Administration) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI (Board of  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม