Thursday, March 22, 2012

Ok HooK สนุกโดน เพิ่มกำลังส่งไม่หยุด

ล่าสุด เสี่ยปุ๋ย โชคชัย ขยายเครือข่ายสถานีจังหวัดใหญ่ ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี บุกเปิด คลื่น OK HOOK สนุก....โดน สุราษฏร์ธานี FM 97.75 MHz รายการวิทยุสำหรับครอบครัวส่วนใหญ่ของประเทศ มาเขย่าโสดปราสาท คนสุราษฎร์ธานี ให้โดนกันเล่น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม