Tuesday, March 27, 2012

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานใน พิธีเปิดตัวโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV

ด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดตัวโครงการบัตรเครดิตพลังงาน NGV เพื่อช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ รถสามล้อ และรถตู้ร่วม ขสมก. NGV ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 9.00-9.45 น. ณ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม