Thursday, March 22, 2012

Flood Aid Festival and Mini Music Marathon ชมวัง ฟังดนตรี ช่วยน้ำท่วม ณ ตำหนักประถม นนทบุรี

ตำหนักประถม นนทบุรี ร่วมกับศูนย์ฮาร์พตำหนักประถม ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดนตรี Flood Aid Festival and Mini Music Marathon พร้อมเปิดบ้านให้เข้าชมตำหนักประถม ซึ่งเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม