Friday, March 23, 2012

ภาพข่าว: BWG ร่วมสัมมนา โอกาสหลังวิกฤติ และวิเคราะห์หุ้นเด่น รับหมีไป...กระทิงมา

คุณวรพล โสคติยานุรักษ์ (กลาง) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ mai  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม