Tuesday, March 20, 2012

ขอเชิญร่วมทำข่าว สร้างสรรค์ฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหลังจากมหาอุทุกภัย กับแนวคิดท่องเที่ยวจิตอาสา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

เชิญร่วมการสัมภาษณ์พิเศษกลุ่มย่อย โดย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการและผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. (DASTA)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม