Monday, March 19, 2012

ซีพีเอฟ ชูความสำเร็จการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก ต่อยอดสร้างผู้ฝึกสอน หวังยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย

นายสัตวแพทย์พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก และผู้เชียวชาญสวัสดิภาพสัตว์บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟจัดฝึกอบรมหลักสูตรสวัสดิภาพสัตว์ปีกด้านฟาร์มและด้านโรงงาน เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสัตว์ปีก (Poultry Welfare  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม