Saturday, March 24, 2012

อพท.จัดกิจกรรม เล่าสู่กันฟัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

นายสุรอาจ คุณกมุท รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า สำนักบริหารกลางได้จัดประชุมภายในองค์กรเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม