Monday, March 19, 2012

แรลลี่จักรยานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกาะหมาก

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดตราด ชมรมจักรยานจังหวัดตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม